Søknader til Innovasjon Norge 2023 – start nå !

Har du planer om å søke midler fra IN i 2023 bør du forberede søknaden nå.

Søknadsfrist for søknader om investeringstilskudd (tradisjonelt og tilleggsnæringer) er 1. desember 2022 til Follo landbrukskontor. Landbrukskontoret gir en uttalelse til søknaden før den sendes inn til IN. Send gjerne inn søknader allerede nå.

For søknader om etablerertilskudd og bedriftsutvikling i forbindelse med tilleggsnæringer er det ingen søknadsfrist, men det anbefales også å være tidlig ut om det blir lite med midler.

Mer informasjon og søknadsskjemaer finner du på Innovasjon Norges hjemmesider.

IN opplyser at det er svært viktig at søknaden er fullstendig og har de vedlegg som kreves. Ufullstendige søknader kan bli avvist. I dokumentasjonsguiden kan du se hva slags vedlegg som kreves.

Dokumentasjonsguide IN

Prioriterte tiltak

Prioriterte tiltak finner du her. For Oslo og Viken er prioriterte tiltak for 2022 slik:

Tradisjonelt landbruk

 • Korntørker/-lager med lufttilførsel
 • Potet, grønnsaker, frukt, bær og veksthus
 • Melkeproduksjon
 • Nødvendige investeringer/oppgraderinger – ikke produksjonsøkning
 • Grovfôrbasert kjøttproduksjon:
  • Ammeku: Distriktssøkere og deretter andre søkere prioriteres. Mindre produksjonsøkning kan vurderes dersom oppdaterte og langsiktige markedsprognoser legges frem og disse forsvarer økningen.
  • Sau: Distrikt prioriteres, og marginal produksjonsøkning kan vurderes.

Tilleggsnæring

 • Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling
 • Inn på tunet (IPT)
 • Landbruksbasert reiseliv
 • Næringsutvikling innen urbant landbruk
 • Fjellandbruk
  • Beholde levende bygder med aktivt landbruk
  • Ta vare på setrene og seterkulturen

Om du har spørsmål så ta gjerne kontakt med Follo landbrukskontor.