Økte tilskuddssatser for vannmiljøtiltak (RMP)

“Årets jordbruksoppgjør ga Oslo og Viken øremerkede midler til vannmiljøtiltak for å følge opp helhetlig plan for Oslofjorden. Vi øker de foreløpige tilskuddssatsene for Ingen jordarbeiding om høsten, Direktesådd høstkorn og Fangvekster vesentlig.” skriver statforvalteren på sine hjemmesider. 

Dette gjelder også for Follo og gjelder tiltakene:

§ 17 Ingen jordarbeiding om høsten

§ 20 Direktesådd høstkorn og høstoljevekster

§ 21 Fangvekster som underkultur

§ 22 Fangvekster sådd etter høsting

De nye foreløpige satsene og mer info finner du her. 

Les mer om hvordan du søker RMP her.