SE OPP FOR HØNSEHIRSE

Antall lokaliteter med hønsehirse øker. For å unngå at den blir et stort problem på gården må man følge nøye med og sette inn tiltak tidlig, slik at den ikke tar overhånd. Lurer du på om du har fått hønsehirse i åkeren ta kontakt med landbrukskontoret eller Norsk landbruksrådgivning Øst.

Norsk landbruksrådgiving vil kunne bidra med råd og veiledning for bekjempelse, og har mye informasjon om hønsehirse tilgjengelig på sine internettsider.

Folder om Hønsehirse fra Norsk landbruksrådgiving (NLR Viken 2016).

For identifikasjon se NIBIO sitt Plantevernleksikon

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er egentlig en tropisk grasart, men regnes nå som et av verdens verste ugras. Godt tilpassa biotyper av hønsehirse konkurrerer godt i vårkorn, potet og grønnsaker i deler av landet, og kan gi store avlingstap. Uten mottiltak blir avlingstapet i mindre konkurransedyktige kulturer som grønnsaker, mye høyere enn i korn

På nettsidene til Felleskjøpet finnes nyttig informasjon fra 2019 om forebyggende tiltak og hos Grønt fagsenter – Landbruksportal for Vestfold og Telemark finnes informasjon fra 2016 om hva du kan gjøre med hønsehirse. Les også Allierte til kamp mot tropisk ugras på NIBIO sin internettside.

For områder som ikke har hønsehirse er det viktig å følge med og oppdage og luke den første planta.        I områder med hønsehirse er det viktig å sette inn tiltak for å bekjempe hirsa effektivt samt unngå spredning.

Lykke til med ugraskampen!