Drone redder rådyrkalver

Rådyrkalver som blir tatt av slåmaskiner er et stort problem i landbruket. I perioden fra mai til midten av juni får et rådyr normalt mellom en og tre rådyrkalver. Når moren skal beite gjemmer hun gjerne rådyrkalvene i høyt gress for at de skal være godt skjult. Det er vanskelig å få øye på de små dyrene i det lange gresset. Ved slåtten er rådyrkalvene derfor svært utsatt for å bli lemlestet av slåmaskiner. Droneteknologi kan være en svært effektiv løsning for å redde dyrene.

Averøy kommune har hatt et prosjket som skal gi bønder og andre muligheten til å finne rådyrkalver i åkeren før den havner i slåmaskinen. De har laget en praktisk brukerveiledning for at alle skal kunne bruke droneteknologi for å redde rådyrkalvene fra slåmaskinen. Les rapporten fra prosjektet “Bruk av drone med varmesøkende kamera som metode for å finne rådyrkalver i eng før slått” under.

bruk-av-drone-med-varmesokende-kamera-som-metode-for-a-finne-radyrkalver-i-eng-for-slatt.pdf (averoy.kommune.no)

I Indre Østfold har de hatt et prøveprosjekt i 2021 – les mer om dette her.