Årsmelding 2021

Årsmelding 2021 gir en gjennomgang av oppnådde mål og utførte oppgaver ved Follo landbrukskontor i løpet av 2021. Den beskriver stor aktivitet innenfor jord-, skogbruk og annen landbruksrelatert drift i kommunene: Nordre Follo, Ås, Frogn, Vestby og Nesodden. 2021 var for andre år på rad preget av korona og en litt annen arbeidshverdag store deler av året. 

Trykk her for å last ned Årsmelding 2021