Hils på Jørn, ny skogbrukssjef i Follo

Follo Landbrukskontor har vært så heldige å få Jørn Lileng ansatt som ny rådgiver på skog fra 1. mars 2022. Hans oppgaver blir å følge opp lover og regler innenfor skogbruket i Follo og påse at gjeldene skogbrukspolitikk blir gjennomført. Jørn kommer til oss fra NHO, hvor han har ledet et rekrutteringsprogram som heter Velg Skog. Han tar over etter Morten Lysø, som gikk av med AFP etter nesten 25 år som skogbrukssjef.

Jørn er 51 år og har en Mastergrad innenfor skogbruk og teknikk fra NMBU. Han kommer opprinnelig fra Sarpsborg, men har bodd snart 30 år i Ås. Er etabler med kone og tre barn, og liker blant annet snekring, friluftsliv og hytteliv.  

– Jeg har jobbet fire år i NHO, hvor jeg har erfaring som leder for Velg Skog. Tidligere var jeg ansatt på skogseksjonen i Landbruksdirektoratet i 10 år, og jobbet før det omkring ti år med forskning, prosjektledelse og undervisning relatert til skog hos NIBIO, forteller Lileng.

På Follo Landbrukskontor vil jeg være ansvarlig for å administrere tilskuddsordninger og skogfondsordningen, behandler søknad om hogst innenfor markagrensa, saksbehandling for landbruksveier og skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og driver med rådgivning til skogeiere. Vi er nå i gang med en ny runde med skogbruksplanlegging og miljøregistreringer på skogeiendommene i Follo. Jeg vil jobbe for en best mulig utnyttelse av skogressursene og skal sørge for godt stell og foryngelse av skogen i godt samspill mellom de private skogeierne og innbyggerne.