Nå er Vipa på plass i Follo

Vipa er igjen observert i vårt nærområde, selv om det blir stadig færre av dem i jordbrukslandskapet. Ser du vipe på jordet bør du gjøre tiltak for å unngå å kjøre på reir og unger.
 
Dette kan du gjøre:
• Kartlegg arealet og merk områder der reirene befinner seg.
• Slå enga innenfra og ut slik at ungene kan unnslippe ved slått i perioden mellom klekking og flyvedyktighet.
 
 
I Nordre Follo kommune har det vært samarbeidet om et eget «vipeprosjekt», det kan du les mer om her: Vipeprosjekt i Nordre Follo