Per Fredrik Saxebøl fikk Stå-på-prisen

Per Fredrik Saxebøl, jordbærbonde i Frogn, ble i helga hedret for sin innsats for landbruket, grøntprodusenter, jordvern og det lokale bondelaget. Saxebøl er leder for Frogn Bondelag og han ble tildelt «Stå-på-prisen» på årsmøtet i Akershus Bondelag i helgen.

“Han brenner for norsk matproduksjon av høy kvalitet, og er rett og slett en ildsjel for det lokale bondelaget, og for større saker inn i Norges Bondelag”, sa Terje Romsaas da han delte ut årets Stå-på-pris.

Landbruket i Follo er rikt og består av ildsjeler. Bønder i distriktet vårt legger en stor innsats i å produsere mat, tilby etterspurte produkter, og bevare verdifulle men knappe jordbruksarealer. Det er gledelig at dette legges merke til og markeres. Vi på Follo landbrukskontor gratulerer Saxebøl og Frogn Bondelag med prisen, og takker for innsatsen de legger ned for å utvikle landbruket i Follo-kommunene!  

https://www.bondelaget.no/akershus/nyheter/per-fredrik-saxebol-fikk-sta-pa-prisen