Nye skogbruksplaner og miljørevisjon i Follo og Enebakk

Er du skogeier i Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk kan du nå bestille skogbruksplan med miljøregistreringer av Viken Skog! Det arrangeres informasjonsmøter om dette i Ski torsdag 24. mars og på Ås mandag 28. mars.

Takstprosjektet er en del av «Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Oslo og Viken». Planavdelingen i Viken Skog SA vant anbudskonkurransen om taksten i Follo og Enebakk. De forrige registreringene for disse kommunene er helt tilbake fra 2003 og 2009.

For å få solgt skogsvirke må det være foretatt Miljøregistreringer i Skog (MiS) på din skogeiendom. Du sparer mye ved å delta på denne fellestaksten sammenlignet med å ha egne MiS-registreringer i forkant av hver hogst de neste 10-15 årene. I tillegg får du mye verdifull kunnskap om eiendommen til bruk i planlegging av skogskjøtsel, tynning og avvirkning, samt et kvalitetssikret underlag i kommunikasjon rundt forvaltningen.

Bestillingsfristen for takstene er 15. april 2022:

Brosjyre og bestillingsskjema er sendt i posten, men er også tilgjengelig på nettsidene til Viken skog

Brosjyre: https://www.viken.skog.no/files/documents/vikenskog-brosjye-a5-takst-follo-enebakk-digital.pdf

Bestillingsskjema: https://www.viken.skog.no/files/documents/bestillingsskjema-takstprosjekt-follo-og-enebakk-2021-2023.pdf

Tre informasjonsmøter med enkel servering:

Møtet i Bøndenes hus i Ski er fortrinnsvis for skogeiere i Enebakk og Nordre Follo. Møtet på Ås Rådhus er for skogeiere i Ås, Vestby, Frogn og Nesodden. Passer det ikke, er du hjertelig velkommen på det andre møtet. I tillegg blir det Teams-møte som er åpne for alle, men dette krever påmelding hos Viken Skog.

Torsdag 24.03.2022, kl. 19:00 til 21:00.

Sted: Bøndenes hus i Ski, Oppsandveien 3, 1400 Ski – Ingen påmelding.

Mandag 28.03.2022, kl. 19:00 til 21:00.

Sted: Ås Rådhus, Store Sal, Rådhuset, Skoleveien 1, 1430 Ås – Ingen påmelding.

Onsdag 06.04.2022, kl. 19:00 til 21:00

Digitalt Teams-møte – Påmelding gjøres på  Vikens internettnettside