Produksjonstilskudd del 1 (husdyr) – Søknadsfrist 15. mars 2022

Søknadsskjema del 1 for husdyrprodusenter åpner på telledato 1.mars

Søknadsfrist er 15. mars.

I PT-søknad del 1, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Det kan gjøres endringer i innlevert søknad frem til 29. mars.

Hver enkelt tilskuddsordning har egne vilkår. Mer informasjon om hvordan du søker, definisjoner av dyreslagene og vilkårene for de ulike tilskuddsordningene, finner du i søkeveiledningen og i kommentarer til regelverket.

Husk jordprøver og gjødselplan

Vi minner om at det skal foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødslingsplan for inneværende år. Feil opplysninger i egenerklæring, manglende eller foreldede jordprøver kan gi trekk i tilskuddet.
For mer info se her.

Hvordan søke PT ?

  • gå inn på www.landbrukdirektoratet.no
  • Velg “Søknadsskjema” – trykk så start tjeneste
  • Alternativt gå rett inn på Altinn via denne linken
  • Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord)
  • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person

Bilde for bilde veileder til pålogging PT Last ned

Forsinket levering av søknad

Du kan levere søknaden i inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si innen 29. mars og 29. oktober, mot et trekk på 1 000 kroner per dag forsinkelsen varer.
Søknader levert senere enn 14 dager etter søknadsfristen vil bli avvist.