Hvordan kan du bli mer selvforsynt med varme og strøm?

Klima Østfold inviterer til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk”.

Det vil bli gjennomgang av metodikk for energikartlegging, alternative fornybare løsninger, økonomi og informasjon om hvordan søke støtte hos Innovasjon Norge og Enova. Praktiske eksempler og erfaringer fra ulike produksjoner vil bli presentert.

Det er i første omgang planlagt tre kurskvelder.

  • Tirsdag 8. mars – Tomb vgs
  • Onsdag 9. mars – Hvam vgs
  • Torsdag 10. mars – Buskerud vgs

Kurset er et samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus, og det vil være åpent og gratis for alle interesserte bønder i Viken.

Enkel bevertning og mulighet for digital deltakelse

Påmelding og mer informasjon her: https://klimaostfold.no/events/kurs-omlegging-til-fornybar-energi-pa-gardsbruk/