Vi har fått ny landbrukssjef i Follo

Arne Ivar Sletnes er ansatt som landbrukssjef ved Follo landbrukskontor. Han startet i stillingen 1. februar og etterfølger Lars Martin Julseth som gikk av med pensjon fra samme dato. 

Sletnes bor i Ås og har utdannelse innen skogbruk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har tidligere hatt ulike stillinger i Norsk institutt for bioøkonomi, Landbruks- og matdepartementet og i Norsk Landbrukssamvirke. 

“Jeg gleder meg til å gyve løs på oppgavene og bidra til at landbruksressursene i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås skal forvaltes på en bærekraftig måte”, sier Sletnes. “Her har vi noe av den beste matjorda og den mest produktive skogen som finnes i Norge. Disse arealene er essensielle for produksjon av mat og andre fornybare ressurser, og spiller en vesentlig rolle i å møte klimaendringer og løse miljøutfordringer. Landbruket bidrar til verdiskaping og ringvirkninger og er viktig for kommunene og alle innbyggerne.”

Vi ønsker Arne Ivar velkommen 😊