Nytt e-læringskurs om demensomsorg for Inn på tunet-tilbydere

Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydere skal være forberedt og ha en grunnleggende kompetanse om demensomsorg og være attraktive leverandører av tjenester til kommunene. 
Kurset er utviklet av Aldring og helse på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, som en del av Inn på tunet-løftet 2 og pilotprosjektet innen demens. Kurset er finansiert av Viken fylkeskommune og Landbruksdirektoratet.  
Les mer om kurset på prosjektnettsiden