Veterinærvaktordningen

Follo landbrukskontor administrerer veterinærvaktordningen. Det er Landbruksdirektoratet som forvalter tilskuddet av kommunale veterinærtjenester (vakttilskuddet).
Vi har 5 veterinærer i Follo, og vaktordningen gjelder fra kl. 16.00 – 08.00 på hverdager, fra fredag kl. 16 til mandag kl. 8 og på helligdager.

Telefon 488 86 980

Veterinærvakta er etablert for å skaffe nødvendig hjelp utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakta er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

Veterinærvakta gjelder for produksjonsdyr og hest.

Akutte situasjoner på smådyr/kjæledyr/selskapsdyr utenom normal åpningstid henvises til døgnåpen klinikk, eksempelvis:
NMBU – Dyresykehuset (Ås – akuttmottak, også hest)

AniCura Jeløy (Moss – akuttvakt)