Høring – Forvaltningsmål for bever og Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune

Frist for innspill: 30.11.2021

Det er utarbeidet forvaltningsmål for bever i Ås kommune og forslag til forskrift om åpning av jakt og fangst på bever. Disse er behandlet i Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 17. august og 28. september. I siste møte ble det vedtatt å sende forvaltningsmål for bever og forskrift om åpning av jakt og fangst på bever på høring.

Endret jakttid

HNM beholdt vedtaket om å begrense jakttiden på bever i Ås til 31. desember. Siden det er juletidsfredning for jakt i Norge mellom 24.12 og 31.12 settes lokal jakt- og fangsttid for bever i Ås fra 1. oktober til 23.desember. Nasjonal jakt- og fangsttid for bever er 1. oktober til 30. april.

Eventuelle bemerkninger til forslaget sendes:

Frist for innspill er 30. november 2021.