Hils på Christina

Vi på Follo landbrukskontor har vært så heldige å få Christina i et års vikariat:

 «Christina Sogge heter jeg, og er bosatt på Nordby. Jeg har bodd og jobbet i Ås siden 1996, da jeg startet som landbrukets koordinator for Miljødatasamordning hos Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO). De siste årene har jeg hatt ansvar for brukerservice for NIBIO sine kart- og statistikktjenester for landbruket, og vært sentral i utviklingen av karttjenestene Gårdskart og Kilden. Jeg er utdannet Naturforvalter, med vekt på forvaltningsfag, landbruk og kartlegging av naturressurser. Jobbet litt som skogplanter og avløser i studietiden, før jeg reiste til Australia og fulført en hovedoppgave innen fagområdet jorderosjon. Jeg har god kjennskap til norsk landbruksforvaltning og har stor interesse for landbruk og jordvern. Jeg er glad i dyr, friluftsliv og fotografering og har vært aktiv innen hundetrening og hestesport i Follo. Nå ser jeg fram til å ta fatt på ulike oppgaver på Landbrukskontoret, og gleder meg til å komme i kontakt med gårdbrukere og andre i Follo-regionen. Den første tiden kommer jeg til å jobbe mest med tilskuddssaker som PT og RMP

Vi ønsker Christina velkommen 😊