Søknader til Innovasjon Norge 2022 – start nå !

Har du planer om å søke midler fra IN i 2022 bør du forberede søknaden nå.

Søknadsfrist for søknader om investeringstilskudd (tradisjonelt og tilleggsnæringer) er 1. desember 2021 til Follo landbrukskontor, dette for å ha søknaden klar til IN tar imot søknader fra 1.januar til 1.februar. Landbrukskontoret skal behandle og gi en uttalelse til søknaden før den sendes inn til IN. Send gjerne inn søknader allerede nå.

For søknader om etablerertilskudd og bedriftsutvikling i forbindelse med tilleggsnæringer er det ingen søknadsfrist, men det anbefales også å være tidlig ut om det blir lite med midler.

Link til prioriterte tiltak og søknadsskjema finner du her. IN opplyser at det er svært viktig at søknaden er fullstendig og har de vedlegg som kreves. Ufullstendige søknader kan bli avvist.

I dokumentasjonsguiden kan du se hva slags vedlegg som kreves.

Om du har spørsmål så ta gjerne kontakt med Follo landbrukskontor.