Høring av nye regionale miljøkrav

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt ut på høring ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker. Statsforvalteren ønsker nå å revidere de tidligere forskriftene og innføre én forskrift som skal gjelde for deler av Oslo og Akershus og Østfold. Virkeområdet blir utvidet og vil gjelde hele Follo. Det foreslås også to nye krav.

Når gjelder endringene fra?

Forskriften med virkeområder blir gjort offentlig fra 1. januar 2022, og vil tre i kraft 1 år senere, fra 1. januar 2023. Det betyr at berørte foretak og forvaltning vil få 1 år på å gjøre seg kjent med innholdet av de nye kravene og hvor disse gjelder.

Høringsfristen

Høringsfristen er 15. oktober 2021. Innspill sendes på epost til sfvopost@statsforvalteren.no Merk høringsuttalelsen med “Høringsuttalelse sak 2021/24848”.

Les mer i høringsbrev og forskrift under: