Søk SMIL og drenering – fortsatt midler tilgjengelig

Follo landbrukskontor har fortsatt tilgjengelige midler på ordningen SMIL og drenering. Vi oppfordrer derfor til å sende inn søknader innen fristen 1. oktober.

Vi minner om formålet med SMIL-ordningen; å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Se mer info om ordningene og hvordan du søker her:

SMIL

Drenering