Erstatning ved svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold

Follo landbrukskontor er via Norges Birøkterlag blitt gjort kjent med om stort vintertap av bifolk hos mange birøktere i Viken. Dersom du holder til i Follo og dette er aktuelt for deg vil vi minne på om at fristen for å melde fra om dette til Follo landbrukskontor er 15. september. Søknadsfristen er 31. oktober.

Mer info om ordningen samt link til søknadsskjema i Altinn finner du her