Levere elektronisk fellingsrapport fra jakta 2021

Fra og med jakta 2021 kan valdansvarlig levere fellingsrapporten elektronisk i Hjorteviltregisteret.

Forutsetnigner for å levere elektronisk fellingsrapport er:

  • Du må ha valdansvarlig tilgang (profil) i Hjorteviltregisteret. For å få dette sender du mail til viltansvarlig i din kommune.
    Frogn og Ås kommune – follo.landbrukskontor@as.kommune.no
  • Jeger(ne) må ha registret alle sette og skutte dyr i “Sett og skutt” appen eller på Hjorteviltregisteret.no
  • Valdansvarlig har kontrollert og godkjent alle registeringer – OBS på manglende dyr. For elg må jaktfeltet også være registrert som “ferdig” for sesongen i hjorteviltregistret.

Bruksanvisning finner du her: