Vi søker ny viltvakt

Til viltvakta i Frogn og Ås søker vi en nye ettersøksekvipasje som er interessert i å ivareta og bidra til dyrevelferd og god håndtering av viltpåkjørsler og andre hendelser i møte mellom vilt og menneske.

Vi søker en godkjent ettersøksekvipasje med en erfaren jeger. Vi søker deg som er samarbeidsvillig, fleksibel, kan kommunisere med folk i stressende situasjoner og håndterer digital rapportering.

Vedlagt finner du oppdragsavtale og instruks for arbeidet. Vi ønsker en kortfattet søknad sendt til: follo.landbrukskontor@ås.kommune.no innen 20.juni.

Ta kontakt med Kristine Born ved Follo landbrukskontor ved spørsmål, tlf. 64 96 20 82