Arbeidskraft i grøntsektoren under korona

Fra 29. januar ble det innført strengere innreiserestriksjoner til Norge for å hindre importsmitte. Unntak fra innreiserestriksjonene skal praktiseres strengt. Unntak kan kun tas dersom det er strengt nødvendig for å sikre kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner.

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift innenfor grøntnæringen.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider

Erstatning for tap etter mangel på arbeidskraft 2021

I tillegg til å søke erstatning etter avlingssvikt på grunn av klimatiske forhold, kan man også i år søke erstatning for tap på grunn av manglende arbeidskraft til innhøsting på grunn av koronarestriksjoner.

Se mer på Statsforvalterens hjemmesider.