Fugleinfluensa i Norge – portforbud for tamfugl, jaktforbud og unngå mating av vannfugler

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa siden høsten. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Se mer info på mattilsynets nettsider.

Unngå mating av vannfugler

Det bør unngås å mate vannlevende fugler som ender, gjess og svaner. Dette for å unngå at at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg i mellom.

Mating av småfugl på fuglebrett i hagen som vanlig er ikke problematisk. Husk å ha god hygiene, vask hendene godt etter kontakt med fuglebrett ol. eller benytt hansker.

Portforbud for tamme fugler

Fra 7. desember 2020 innførte Mattilsynet portforbud for tamme fugler. Dette er det viktigste tiltaket for å unngå smitte. 

Se mer informasjon hos Mattilsynet. 

Om “portforbudforskriften” for fjørfe

Samleside om fugleinfluensa 2020

Jaktforbud

Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning, er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset mellom ulike områder. Derfor har Mattilsynet stanset jakt på enkelte fugler i Sør-Norge. Fangst er tillatt.

Se informasjon til jegere her