Innovasjon Norge – tomt for midler til investering 2021

På grunn av ekstraordinær søknadsinngang hittil i år er det nå tomt for midler til investeringer, både innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Nye søknader tas ikke imot før i 2022.

Utviklingsprosjekter innenfor tilleggsnæring, her er det fremdeles noe midler igjen. Dette gjelder kun tidlig fase til idéavklaring og etablering. Det er rom for noen nye søknader i 2021.

Ta kontakt med landbrukskontoret om du går med planer om å søke innenfor området ideavklaring, så vil vi avklare med IN om det kan være rom for søknaden innenfor årets tildeling. Det er fortsatt midler igjen for søknader innenfor Utviklingsprogrammet og Fornybar energi.

Utviklingsprogrammet omfatter: Vekstfinansiering, bedriftsnettverk for landbruket, reindriftsbasert vekst og verdiskaping, kompetansenettverk for landbruk.

Fornybar energi omfatter: Varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, flislager og tørkeanlegg mm