Nye strategier for bruk av miljøtilskudd i Follo

Det er nå vedtatt nye mål og “tiltaksstrategier” for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Follo. Dokumentet “Økonomiske virkemidler for jordbruk og skogbruk” inneholder disse strategiene. Dokumentet er drøftet i politiske utvalg i alle Follo kommunene landbrukskontoret dekker og strategier for bruk av tilskuddsmidlene er vedtatt. Du finner dokumentet her: