Reviderte krav til rådyrvald 2021 – Ås kommune !

I tildelingsbrev (til valdansvarlige) er det sendt ut krav ny godkjenning av rådyr vald innen 1. mai 2021. Det er lenge siden det har vært en gjennomgang og det er et ønske om å forenkle måten man beregner tellende areal i kommunene. 

Vi ber om at skjema for søknad om godkjenning/endring av vald fylles ut og sendes landbrukskontoret sammen med fellingsrapporten (6. januar), og aller senest innen fristen 1. mai 2021. Skjema skal være signert av alle rettighetshaverne*.

*På grunn av smitterisikoen ber vi om at alle valdledere selv forsikrer seg om at de grunneiere de jakter hos er innforstått og enige med avtalen (telefon, epost ol.) og sender oss en bekreftelse på dette på mail eller per post.

Dokumentasjon på tilgang til godkjent ettersøkshund og kart som viser ønsket avgrensning av valdet må legges ved.

Tips til nyttige kartportaler er Gårdskart (https://gardskart.nibio.no/search ) og Follokart (https://kommunekart.com/klient/follo/follokart?urlid=71d302fbecc545609b90137485e5dce9 ).

Landbrukskontoret håper at alle i denne prosessen vurderer samarbeid med sine naboer (*på telefon) for å få en mer helhetlig rådyrforvaltning i Ås kommune.

Spørsmål rettes til Kristine Born – 64 96 20 82