Fugleinfluensa i Norge – portforbud fra 7. desember

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Portforbud for tamme fugler

Fra 7. desember 2020 innførte Mattilsynet portforbud for tamme fugler. Dette er det viktigste tiltaket for å unngå smitte. 

Se mer informasjon hos Mattilsynet. 

Om “portforbudforskriften” for fjørfe

Samleside om fugleinfluensa 2020

Info fra Fylkesmannen i Oslo og Viken – https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter—landbruk-og-mat/2020/12/tiltak-for-a-hindre-smitte-av-fugleinfluensa-til-tamfugl/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost