Fossilfri korntørke

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold, Akershus og Buskerud inviterer til fagdag om fossilfri oppvarming av korntørker og lagring av korn.

Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette? Det blir presenterte både mobile og stasjonære oppvarmingsløsninger. Siden denne fagdagen går som et webinar, har vi vært ute og filmet 3 ulike løsninger. Gårdbrukerne vil være tilgjengelig for spørsmål og diskusjon under webinaret.

Link til info om webinaret finner du her.

Målgruppe: bønder, rådgivere, naturbrukselever, lærere og andre med interesse for fornybare løsninger.

Påmelding: https://klimaostfold.no/pamelding-fagdag-fossilfri-korntorker/