Søknader til Innovasjon Norge 2021

Går du med planer om å søke midler fra IN i 2021 bør du forberede søknaden nå.

I år (2020) ble midlene til både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer bruk opp i løpet av våren. Søknader som kom inn i etter 15. mai ble bedt om å søke på nytt i 2021. Ved samme søknadspågang i 2021 betyr det at du bør være tidlig ut med søknaden. Helst bør den være klar i begynnelsen av desember i år, da søknaden først går til kommunen for uttalelse og sjekk om den er fullstendig før saksbehandler i IN mottar den.

Link til prioriterte tiltak og søknadskjema finner du her. Om du har spørsmål så ta gjerne kontakt med Follo landbrukskontor