Hold av høns

Høns kan være både matnyttig og koselig. Og hønsehold i er lov i Follo både i byen og på landet.

Snakk med naboene dine

Snakk med naboene dine, og eventuelt styret der du bor om hva de synes om å ha høner. Å ha høner sammen med fler kan være en hyggelig aktivitet i nabolaget, men det er ikke sikkert alle er like begeistret.

Slik tar du vare på høns

Skaff deg nødvendig informasjon og utstyr

Sett deg inn i hva som kreves for å holde høner på en forsvarlig måte. Høner er levende vesener, som krever daglig stell og omsorg. Høner krever et tilstrekkelig stort hus med et tilhørende solid inngjerdet uteareal. Utearealet må være sikret mot inntrengere på bakkenivå og med tak.

Hos Norsk rasefjærfeforbund kan du lese mer om bygging og innredning av hønsehus

Stell, renhold og mat

Det er lurt å lage en plan for hvordan hønseholdet skal organiseres og hvem som skal gjøre hva. For å unngå lukt, skadedyr, sykdommer og irriterte naboer er det viktig at det er tilstrekkelig renhold i hønsehuset og hønsegården. Etter at du har renset i hønsehuset og gården er det lurt å kompostere restavfallet, slik at det kan bli til superkompost til grønnsakhagen.

Hos Norsk rasefjørfeforbund kan du lese mer om stell og ernæring

Skal jeg ha hane?

Haner anbefales ikke i tettbebygd strøk på grunn av hanegal. En liten flokk høner (3-5 stk.) klarer seg fint uten hane. Hvis du skaffer deg hane er det viktig å isolere hønsehuset skikkelig, skru av lyset/ dekk vinduene om natten, og hold flokken din inne nattestid.

Ta ansvar for dyrevelferd og dyrehelse ved å være forberedt på slakting

Du kan slakte for eget bruk, men du må skaffe deg kompetansen til å slakte på en god måte. Det kan også bli behov for å slakting ved akutt sykdom eller større epedemier blant hønene. Det er også verdt å merke seg at når kyllinger ruges ut er halvparten haner, som ikke kan leve sammen hele livet.

Brosjyre om avliving av fjørfe fra Animalia, Helsetjenesten for fjørfe (pdf).

Nyttige lenker