Sprøyting med glyfosat i byggåker med grønn ettervekst er ikke tillatt

Dette er brudd på regelverket og ikke ok. Dersom dette gjøres går det ut over tilliten til norsk landbruk og er svært uheldig. Forbudet er der for å unngå restmengder av glyfosat i bygg som kan brukes til mat og for og SKAL etterleves. Brudd på regelverket kan føre at autorisasjon for bruk av plantevernmidler trekkes tilbake.

Sprøyting mot kveke i gulmoden byggåker er tillatt under visse forutsetninger.

Les mer hos Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/hvilke_regler_gjelder_ved_sproyting_med_glyfosat_i_modent_bygg.27013