Hønsehirse – et økende problem i Follo

Vi ser stadig nye tilfeller av hønsehirse. Det er ingen forskrift som regulerer tiltak mot dette ugraset. Bruker må selv ta ansvar for bekjempelse. Husk også luking i jordekanter og langs veiene. Vi har sett frøbærende hønsehirse i vegkantene i sommer. Vi ber bruker/eier ta ansvar!

Info om hønsehirse og bekjempelse kan du bl.a. finne her:

http://nlr.no/fagartikler/bekjempelse-av-hoensehirse/