Har du kontrollert åkeren din for floghavre?

Etter forskrift om floghavre § 6 skal du som driftsansvarlig for en landbrukseiendom, sørge for årlig floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Ved kjennskap til eller mistanke om floghavre, skal du straks melde fra til Follo landbrukskontor jf. § 3. Meldingen skal følges av en planteprøve (se retningslinje) og registreringsskjema ved funn av floghavre som landbrukskontoret skal videresende til Kimen Såvarelaboratoriet AS for diagnostisering.