Brukt opp årets bevilgnigner

Innovasjon Norge (IN) har brukt opp årets bevilgninger til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, da det har vært stor pågang av søknader.

Det er fortsatt åpent for å søke, men søknader som sendes inn etter 15. mai vil ikke bli behandlet med mindre IN vil bli gitt tilleggsbevilgninger.

Går du med planer om å søke IN så ta kontakt med Follo landbrukskontor, så skal vi forhøre oss med IN om søknaden kan tas opp til behandling i år.