Kartlegging av naturtyper i 2020 – orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2020 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Fylkesmannen hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.

Grunneiere som har eiendom over 5 dekar innenfor et kartleggingsområde vil få informasjonsbrev i posten.

Kart over hva som skal kartlegges finner du her

Mer info og kontakt detaljer finner du hos Fylkesmannen i Oslo og Viken – https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/naturmangfold/kartlegging-av-naturtyper-i-2020–orientering-til-grunneiere/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost