Skogbrannfare – plakat og varsel

Denne plakaten kan bestilles fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (e-post: trykksak@dsb.no). Oppgi navn, adresse og antall plakater. Du kan også skrive den ut selv: link til direktoratets skogbrannplakat i pdf-format.

Plakaten er laget i våtforsterket cellulosefiber og skal brytes ned i naturen innen 12 måneder. Vi oppfordrer likevel til å hente inn plakatene når skogbrannsesongen er over.

Meteorologisk institutt beregner på bakgrunn i data for nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet en indeks for faren for skogbrann. Se  Yrs skogbrannfarevarsel.

Det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen (Forskrift om brannforebygging § 3).

Ytterligere restriksjoner fastsettes av lokale brannmyndigheter (Follo Brannvesen IKS og Mosseregionen interkommunale brann og redning (Vestby)), og gjøres kjent på deres nettsider.

Lenker:

Yrs skogbrannfarevarsel

Follo Brannvesen IKS

Mosseregionen interkommunale brann og redning

Skogbrannplakat i pdf-format