Ajourføring av jordsmonnkart i Vestby kommune

NIBIO vil i vår gjennomføre en ajourføring av jordsmonndataene i Vestby kommune og har bedt oss om å informere. Mer om jordsmonnskart kan du lese på NIBIOs nettsider.

Feltarbeid vil foregå i perioden ca. 20 april til 15. mai. Kartleggingen vil foregå på fulldyrka og overflatedyrka mark. Feltarbeiderne vil være ikledd gule refleksvester og ha med jordbor og felt-PC. NIBIO tar den pågående Koronapandemien på største alvor, og vi følger til enhver tid de retningslinjer og bestemmelser som de statlige og lokale myndighetene setter.

Hvis noen ikke vil tillate at feltpersonell fra NIBIO går over dyrka mark i dette tidsrommet kan dere gi beskjed til Follo landbrukskontor som vil varsle Nibio.