Vipeprosjekt i Nordre Follo

Nordre Follo kommune og Follo landbrukskontor i samarbeid med Kråkstad og Ski Bondelag oppfordrer alle grunneiere og bønder til å forsøke å ivareta vipa. I den forbindelse har man satt dette på dagsorden og kontaktet lokale frivillige i Norsk Ornitologisk Forening, som kan bidra med merking av reir. De vil ta kontakt med bønder som har jorder der det er store muligheter for å finne reir eller der det er vipereir man kjenner til. Vi oppfordrer alle til å ta eventuelle henvendelser godt i mot i en felles innsats for vipa.

Foto: Jan Helge Kjøstvedt

Har du vipereir du vet om, men ikke tid til å merke?
Kontakt gjerne miljørådgiver Maja Dinéh Sørheim
(tlf. 91 91 46 68) i Nordre Follo kommune så ser vi hva vi får til!

Resultater og rapport 2019

Til sammen ble 15 reir oppdaget i Ski kommune i 2019, hvorav 11 hekkeforsøk var suksessfulle. Av 9 reir med naturpinner var minst 7 hekkeforsøk suksessfulle, mens 1 var antatt mislykket og 1 er usikkert. Antatte mislykkede reir synes å resultere fra andre årsaker enn skader forårsaket av jordbruksaktivitet, for eksempel reirpredasjon. Det er derimot tydelig at flere av reirene har unngått å bli ødelagt av jordbruksaktivitet som følge av at bonden har svingt unna ved pløying og såing.

Les mer om vipe