Informasjon fra Innovasjon Norge

Lån

Har du økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Benytt da dette skjemaet.

Midler til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket i Oslo og Viken (IBU-midler)

  • Regionale prioriteringer for landbruksmidlene finner du på Innovasjon Norges hjemmeside.
  • Utmåling av tilskudd: I henhold til forskriften kan tilskudd til investeringer utgjøre inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. På grunn av stort investeringsbehov i vår region vil tilskuddet i praksis ligge mellom 20 og 30 %.

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med: