Arbeidshjelp i landbruket

Landbruksvikarordningen og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. kan dessverre være svært aktuelle ordninger nå.

Landbrukstjenesten i Akershus melder om at de kan ha ressurser som kan nyttes til ulike arbeidsoppgaver i landbruket. De har lang erfaring med formidling av arbeidskraft i landbruket. Ta kontakt med landbrukstjenestene om du trenger arbeidskraft eller vil tilby dine egne tjenester. Se info brev under.

LTA minner også om viktigheten av at deres beredskapsplan er tilgjengelig og lett for en fremmed å sette seg inn i. Både i fjøs og med tanke på våronn med mer.

Landbruksvikar

Det er Landbrukstjenester i Akershus som får tilskudd til landbruksvikarvirksomhet i Follo. Ved å ta imot tilskudd til landbruksvikarvirksomhet plikter de å gi bønder tilbud om kvalifisert avløsning i inntil 14 dager per sykdoms- eller krisetilfelle. Denne plikten gjelder fremdeles, men det kan selvsagt oppstå utfordringer dersom landbruksvikaren skulle bli syk eller satt i karantene. Hvis det skulle bli vanskelig å hjelpe alle som trenger det, må avløserlagene prioritere slik at de som har størst behov får hjelp først. Se info fra LTA over eller deres nettside.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Landbruksdirektoratet har oppdatert informasjonen om ordningen knyttet til koronasituasjonen. Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Utenlandsk arbeidshjelp i landbruket

Fylkesmannen i Oslo og Viken skriver følgende:

Mange bønder benytter seg av utenlandsk arbeidshjelp i ulike produksjoner. Det er for tida usikkert hvor vanskelig det blir å skaffe slik arbeidshjelp gjennom sesongen. Allerede melder tidligprodusenter av grønnsaker at de ikke får tak i den vanlige arbeidshjelpen som de har behov for.
  
Fylkesmannen har dialog med Landbruks- og matdepartementet med håp om at det blir mulig å  fortsette å hente inn utenlandsk kompetanse og arbeidshjelp denne vekstsesongen. Situasjonen for landbruket blir også formidlet fra krisestaben til Fylkesmannen og inn til koordinerende kriseledelse i regjeringen. Samtidig jobber vi sammen med landbruksorganisasjonene, fylkeskommunen og andre for å koordinere og tilrettelegge for norsk arbeidskraft inn i landbruket.