Foryngelseskontroll tre år etter hogst

I henhold til skogbruksloven skal skogeieren etter hogst sørge for tilfredsstillende foryngelse.

Landbrukskontoret utfører Landbruksdirektoratets opplegg for “foryngelseskontroll”, der alle skogeiere som i skogfondsregnskapet er registrert med å ha omsatt mer enn 250 m3 gran for tre år siden og ingen eller få (<1000) planter plantet etterpå, skal forklare forholdet og eventuelt kontrolleres.

I 2020 er 32 skogeiere i Follo på denne lista. De vil i mars-april motta brev fra oss med et enkelt skjema for å melde tilbake.

Statistikken skal oppdateres. 2013-2018 har vi på denne bakgrunnen etterspurt opplysninger om foryngelse for 278 hogster i Follo hos 213 skogeiere. Ved årsskiftet 2018-2019 hadde 202 status «OK», 56 «OK, bør følges opp» (mange “naturlig foryngelse“), og for 20 hogster har vi foreløpig ikke fått eller funnet svar.

2013-2018 har vi på denne bakgrunnen etterspurt opplysninger om foryngelse for 278 hogster i Follo hos 213 skogeiere. Ved årsskiftet 2018-2019 hadde 202 status «OK», 56 «OK, bør følges opp» (mange “naturlig foryngelse“), og for 20 hogster har vi foreløpig ikke fått eller funnet svar.

Les mer:

Follo landbrukskontor – Foryngelseskontroll