Oppfordring til husdyrbruk

Follo veterinærvakt kommer med en oppfordring til alle husdyrbruk – tenk smitteforebygging.

Det er viktig at smitteslusa i fjøset er oppdatert. Såpe, vann og tørkepapir må være tilgjengelig. Gjerne også antibac om man har.
Rene overtrekksdresser og støvler (evt. engangsovertrekk) er også viktig.

Gi beskjed til veterinæren dere skal ha på besøk om dere er i karantene eller har vært i kontakt med smittede/folk i karantene.