Produksjonstilskudd del 1 (husdyr) – Søknadsfrist 15. mars 2020

Dispensasjon fra søknadsfristen grunnet koronavirus.

Dersom et foretak ikke har fått levert søknaden innen 15. mars på grunn av problemer knyttet til utbruddet av koronaviruset, kan det være grunnlag for å søke dispensasjon fra søknadsfristen. Se mer informasjon på Fylkesmannens nettside.

Søknadsfrist del 1 for husdyrprodusenter er 15. mars.

Telledato 1. mars.

Det kan gjøres endringer i innlevert søknad frem til 29. mars.

I PT-søknad del 1, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Hvordan søke PT ?

  • gå inn på www.landbruksdirektoratet.no
  • Velg “Søk om produksjonstilskudd i jordbruket” – trykk så start tjeneste (Bildeveileder finner du under)
  • Alternativt gå rett inn på Altinn via denne linken
  • Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord)
  • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person

Bilde for bilde veileder til pålogging PTLast ned

Forsinket levering av søknad

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Husk jordprøver og gjødselplan

Vi minner om at det skal foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødslingsplan for inneværende år. For mer info se her.