Endelige tilskuddssatser RMP – 2019

Oppslutning om Regionalt miljøtilskudd (RMP) har økt. Ved fastsetting av tilskuddssatser for søknadsomgangen 2019 er satsene justert for å tilpasse oss tildelt ramme for RMP i Oslo og Viken.

Oslo/Akershus

  • Satsene på forurensingsordningene er redusert med 16 %
  • Kulturlandskapssatsene er holdt konstant

De fastsatte satsene for kommende utbetaling finner du her: