“Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk ?”

Follo landbrukskontor inviterer i samarbeid med PURA og Follo krets av Norges bondelag til fagtreff.

Tirsdag 10.03.2020
kl. 18.30
På Folkvang
Folkvangveien 15, Drøbak

Teknologien innen landbruket er i sterk utvikling. For plantedyrking vil ny teknologi gi hver enkelt plante en skreddersydd behandling. Dette betyr mindre bruk av gjødsel og sprøytemidler, noe som både er en økonomisk gevinst for næringen og et stort pluss for miljøet.
På dette fagtreffet ønsker vi å knytte den nye teknologien innen landbruk opp mot arbeidet med vannkvalitet og andre gunstige effekter på miljøet. Vil ny teknologi redusere ulempene som klimaendringer gir for landbruket? Og hva ligger bak begrepet Klimasmart Landbruk? Hvordan knekker vi koden for å møte fremtidens utfordringer innen matproduksjon?
Det er også satt av tid for supplerende tema fra landbrukslagene. Her er det bare å engasjere seg!