Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Vi oppfordrer til å søke om tilskudd til drenering. God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Satsen for tilskuddet er 2000,- pr daa systematisk eller 30 kr pr meter for annen drenering.

Vi har bra med midler for 2020. Søknadsfrist er 15. oktober 2020.

Hvordan søker jeg?

Elektronisk søknadsskjema i Altinn

For mer informasjon, se Landbruksdirektoratets hjemmeside