Ferdsel med hest

Ferdsel med hest i trafikk og natur kan ha sine utfordringer. Hest er Follos vanligste husdyr og ferdsel med hest kan gi stor slitasje på stier i skog og mark, særlig i våte perioder som vinteren 2019/20. Jevnlig bruk av stier til riding krever normalt grunneiers godkjenning.

Vi har her samlet info om regler, utfordringer og gode tips:

Hest i trafikken

Miljødirektoratets info om ferdsel i utmark: Hvor kan jeg ri?

Hest og allemannsretten etter friluftsloven – spørsmål og svar Norges Bondelag

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

Hesten som ressurs – Lokal næringsutvikling