Kurs i minkfangst

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold arrangerer kurs i minkfangst.

Tid: Tirsdag 25. februar kl. 18-21
Sted: Bondestua i Rakkestad, Jernbanegata 5, 1890 Rakkestad

Mink er en innført art i Norge som kan gjøre stor skade på fugle- og dyreliv. Effektiv minkfangst kan begrense skadene. Kim Storstein Jønsson og Martin Brenne har lang erfaring med mink, fellefangst og jakt med hund og holder kurs i minkfangst. Kurset koster ikke noe.

Link til fb-arrangement finner du her.