Kontoutskrift skogfond

De aller fleste skogeiere fikk i Altinn 30.01.2020 fra Landbruksdirektoratet kontoutskrift skogfond regnskapsåret 2019 med overskriften “Kontoutskrift skogfond (foreløpig)”. Vi har fått beskjed fra Fylkesmannen om at denne utskriften er endelig og korrekt, og at det ikke vil bli sendt ut ytterligere kontoutskrifter.

Kontoutskrift skogfond 2019 er i dag 31.01.2020 sendt i papirpost til de skogeiere i Follo som har reservert seg mot elektronisk post OG hadde bevegelse på kontoen i 2019.

Spør oss gjerne om kontoutskriften og bruk skogfond (telefon 6496 2085).

Mer om skogfond.